ikona zegar

Godziny pracy

Pon-pt od 8.00 do 16.00

ikona lokalizacja

Adres

Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie

ikona email

Email

sekretariat@ugrzewnie.pl

ikona telefon

Telefon

(29) 761-34-09

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Gmina Rzewnie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Rzewnie/Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2023 r., otwieramy nabór uczestników do ww. Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 tego orzeczenia dot. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wsparciu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie lub rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą dokonać zgłoszenia w terminie do dnia 1 września 2023 roku.

Osoby zgłaszające się do Programu przedkładają:

1. Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności lub równoważnego,

3. podpisaną Klauzulę informacyjną RODO,

4. Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wzory ww dokumentów będą dostępne również w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.

Zgłoszenia do Programu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.

Asystentem może zostać w pierwszej kolejności osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, pod warunkiem, że asystent nie jest członkiem rodziny uczestnika, jego opiekunem prawnym lub osobą faktycznie z nim zamieszkującą.

W przypadku nie wskazania asystenta przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje Realizator. Asystentem osobistym może być wówczas osoba posiadająca:

– dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

– co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia do Programu, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS w Rzewniu, pod numerem telefonu: 29 761 34 77.

Liczba uczestników Programu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz przyznanie gminie dotacji z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu AOON – edycja 2024 przez MRiPS.

Z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można zapoznać się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepelnosprawni.gov.pl), w zakładce Fundusz Solidarnościowy.