ikona zegar

Godziny pracy

Pon-pt od 8.00 do 16.00

ikona lokalizacja

Adres

Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie

ikona email

Email

sekretariat@ugrzewnie.pl

ikona telefon

Telefon

(29) 761-34-09

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rzewnie do 2030 roku”

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RZEWNIE

o konsultacjach społecznych

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rzewnie do 2030 roku”

Na podstawie art. 6 i 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(t.j. Dz.U. 2023, poz. 225 z późn. zm.)
w związku z uchwałą Nr LV/349/2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia
30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzewnie do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Maz. 2023, poz. 317),  
informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rzewnie do 2030 roku” w okresie od 28.04.2023 r. do 09.06.2023 r.

Konsultacje przeprowadza się w związku z planowanym uchwaleniem „Strategii”, która stanowić będzie element nowego, zrównoważonego modelu rozwoju Gminy, zintegrowanego z założeniami polityki krajowej i regionalnej oraz uwzględniającego warunki zmienności sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym pojawiające się szanse i zagrożenia. Jednocześnie „Strategia” stanowić będzie instrument pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności w kontekście perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag, wniosków i propozycji zmian w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rzewnie do 2030 roku”. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

  • pisemnej  lub za pomocą poczty elektronicznej, poprzez zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do projektu „Strategii”, przez wszystkich zainteresowanych za pomocą formularza uwag według wzoru opublikowanego na stronie internetowej: https://gminarzewnie.pl/

Zgłoszenia uwag, można dokonać:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie, poprzez złożenie formularza,
    1. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie,
    1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugrzewnie.pl

Za ważne uznaje się stanowiska przekazane w postaci skanu podpisanego formularza uwag lub podpisanego elektronicznie

  • ustnej do protokołu lub pisemnej, podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Rzewnie, pokój Nr 8 (sala konferencyjna).
  • pisemnej, poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów gmin sąsiednich i ich związków oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Rzewnie.

                                                                                                                                              WÓJT

                                                                                                                              (-) Wiesław Chrzanowski

Załączniki do pobrania: