ikona zegar

Godziny pracy

Pon-pt od 8.00 do 16.00

ikona lokalizacja

Adres

Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie

ikona email

Email

sekretariat@ugrzewnie.pl

ikona telefon

Telefon

(29) 761-34-09

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Konsultacje społeczne  z mieszkańcami Gminy Rzewnie dotyczące zmiany w statutach sołectw

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

I N F O R M A C J A o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących  projektu uchwały Rady Gminy Rzewnie w sprawie zmiany statutów sołectw.

           Zgodnie  z  Uchwałą Nr LV/350/2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rzewnie w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Nr VII/34/2007 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 maja 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw , Wójt Gminy  Rzewnie  zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Rzewnie  do udziału  w konsultacjach społecznych  dotyczących zmiany statutów sołectw

Celem konsultacji jest zebranie opinii  mieszkańców sołectw w sprawie  zmiany w każdym załączniku  zapisów treści statutów:

„§ 7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat . Po upływie kadencji sołtys i rada solecka pełnią swoje funkcje do dnia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję”,

2) w㤠30 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1.Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji zarządza Rada a zwołuje Wójt Gminy w ciągu 30 dni  od dnia upływu  kadencji  sołtysa i rady sołeckiej, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego  oraz wskazuje osobę do prowadzenia zebrania

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone od dnia 17 stycznia 2023 r do dnia  2 lutego 2023r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania uwag, opinii do projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Rzewnie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rzewnie  w sprawie zmiany  statutów sołectw.

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczone zostaną  się na stronie internetowej Gminy Rzewnie www.ugrzewnie.pl, , w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń urzędu gminy  oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.  

                                                                                                                          Wójt

                                                                                                          /-/ mgr Wiesław Chrzanowski